ПОДКРЕПЕТЕ НИ

Уважаеми приятели и почитатели на спорта стрелба с лък, към настоящият момент нашият клуб със собствени сили и средства успява се справя с реалните препятствия – закупуване на оръжия, консумативи, щитове, финансиране за участие в състезания. Но с разрастването на клуба се повишиха много изискванията за нормален тренировъчен и състезателен процес и без помощ не бихме се справили за напред. За съжаление не срещаме нужната подкрепа в лицето на държавата, а за развитието на високо спортно майсторство са необходими по сериозни инвестиции.
Надяваме се настоящата интернет-страница да ни помогне да открием партньори с които да бъдем взаимно полезни и да завоюваме по-големи успехи както в национален така и в международен план. Молим всеки един от вас да направи своето скромно дарение и да ни подкрепи!

Вашите дарения можете да направите по следните начини:

Чрез платежно нареждане или банков превод на сметката на „Сдружение Хуни“, която е:

IBAN: BG 07 CECB 9790 10G9 0836 00
ЦКБ АД
Клон Пловдив България

Можете също така да ползвате и нашият PayPal акаунт по-долу
Благодарим Ви!